Desmond Tutu

Deze week keek ik een oude “Collegetour” van Twan Huys terug en zag hem in gesprek met Desmond Tutu. Desmond Tutu, winnaar van de nobelprijs voor de vrede in 1984. Met zijn strijd tegen apartheid in Zuid Afrika heeft hij destijds velen geïnspireerd en is ook succesvol geweest het eerste doel te bereiken: afschaffing van apartheid.

Nu vele jaren later, op hoge leeftijd, is hij nog steeds voor velen een groot voorbeeld.

Of denk eens terug aan de memorabele speech, “I have a Dream”, van dr. Martin Luther King jr. Die speech veranderde levens van vele mensen over de gehele wereld. Ook Steve Jobs was een grote inspirator en de motor van het succes van Apple. Wat onderscheidt deze mensen van minder succesvolle leiders. Wat doen zij anders en hoe weten zij mensen wel te raken. Het zijn drie totaal verschillende type leiders, maar is er een overeenkomst dat een deel van hun succes verklaard?

Wat succesvolle leiders onderscheid
Als we kijken naar de definitie van leiderschap kom je een grote verscheidenheid aan visies tegen in boeken, artikelen en op seminars. De meeste mensen lijken echter overeenstemming te hebben op aantal zaken:

1 leiders hebben passie,

2 leiders hebben een visie, die zij kunnen communiceren met hun volgers,

3 leiders hebben een waardensysteem, dat kaders aan hun visie.

Grote leiders hebben deze eigenschappen geïnternaliseerd. Passie is hierbij  de artistieke drijfveer en energie, visie geeft het beeld en het waardensysteem geeft de spelregels aan.
Alle grote leiders, als Nelson Mandela, Desmond Tutu, Gandi en Martin luther King jr., maar ook mensen als Steve Jobs en Bill Gates, hebben passie, die voor volger een ware energie-injectie is en de bewondering voor hen of hun ideeën sterk vergroot. De keerzijde is dat dit bij tegenstanders, evenwel een tegengesteld effect heeft. Daarnaast schetsen alle grote leiders een zeer duidelijk beeld hoe de toekomst er voor hun volgers uit zal zien, de visie. Gelijktijdig communiceren zij, zij het vaak indirect, welke waarden hierin voor hen belangrijk zijn.

Passie
Passie zou je kunnen zien als een zaadje diep in de persoon dat ontkiemd. De vurige wens of behoefte iets te gaan doen. Psychologisch gezien, kun je passie dus zien als een sterke intrinsieke motivatie.  Een gebrek aan deze intrinsieke motivatie leidt er bij leiders toe, dat bij weerstand hun visie en waarden verwateren. Succesvolle leiders slagen er evenwel in dat zij voldoende in contact blijven met hun passie.

Visie
Naast passie vraagt leiderschap om visie. Visie is hierbij, het complete begrip van de leider van waar hij naar toe wil. De visie moet altijd een betere plaats zijn, dan waar we nu zijn, anders krijg je mensen natuurlijk niet mee. Het moet een helder communiceerbaar plaatje zijn van de toekomst, waarin de belangrijke waarden, filosofie en structuur in ruime mate aanwezig zijn. Een visie is datgene dat volgers zullen moeten begrijpen en omarmen. Een heldere visie geeft richting en bekrachtigd het doel.

Een voorbeeld: Een productieafdeling heeft een heldere visie over hoe om te gaan met verbeteren. Ze weten hoe het er uit zal zien over drie jaren en wat het hun brengt. Als er een probleem onstaat zal deze visie hen helpen bij het vinden van de oplossing. Als de verbetervisie wordt uitgedaagd door externe factoren, zal de structurele kracht in de visie het beschermen.

Niet alle volgers hoeven het overigens eens te zijn met de visie. De visie behoord toe aan de leider, de volgers en leider samen, werken aan een manier om de visie te verwezenlijken.

Waardensysteem
Tot slot hebben leiders een set van waarden die de standaard zijn voor hoe zij hun visie willen bereiken. Deze waarden zijn regels die verder gaan dan alleen maar beschrijvende woorden als: integriteit of resultaatgericht. Echte waarden hebben een diepere betekenis en toepasbaarheid in de context van de organisatie.Hallo daar!