Help! Onze kennis loopt weg

Medewerkers vertrekken door pensioenering of nieuwe uitdagingen, maar hoe behoud je als organisatie de kennis van deze medewerkers…

Casus: Verbeteren van het uitslagenproces bij huisartsenpraktijk van Kessel.

Het probleem waar de assistentes tegenaan liepen was dat patienten te pas en onpas bellen om de uitslag te krijgen van een onderzoek of iets dergelijks. Dit kost veel tijd van de assistentes en maakt het werken onrustiger. Daarbij kan de patient meestal niet geholpen worden, omdat de uitslag nog niet binnen is of nog niet in het systeem staat.

Lean leiderschap leren

Wakker zijn, voortdurend leren en aanpassen

Wat is Lean volgens jou? Deze vraag werd mij onlangs gesteld.Voor mij betekent Lean, de juiste dingen doen op de meest effectieve wijze.

Beoordelingsgesprekken nieuwe stijl

Traditionele wijze van beoordelen past niet meer in deze tijd. De prestatie van medewerkers monitoren en hen optimaal te motiveren vraagt om een nieuwe aanpak. De medewerker aan het stuur en de leidinggevende als voorwaarde schepper en coach.