“De zorg in uw huisartsenpraktijk anders organiseren: dat vraagt om intensief samenwerken en continuïteit in de praktijk.”

Uitdagingen in de zorg vragen veel van de huisartsenpraktijk. De praktijken zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid: met onder andere praktijkondersteuners en steeds vaker physician assistants ter ondersteuning. Een moderne huisartsenpraktijk is daardoor complexer dan ooit. Een fijne werksfeer en goede effectieve samenwerking neerzetten in die nieuwe situatie, vraagt om meer structuur. Degro ACT ondersteunt huisartsenpraktijken in die ontwikkeling.

Doel en resultaat

Een traject met Degro ACT schept helderheid in de primaire en secundaire werkprocessen in de huisartsenpraktijk. Het zorgt voor duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en capaciteiten van medewerkers. Daarnaast omvat een traject ook de contacten en werkprocessen buiten de praktijk: in relatie met andere zorgverleners en instanties.

Het traject leidt tot meer rust in de organisatie, meer werkplezier voor medewerkers en goed georganiseerde zorg voor de patiënten. Het praktijkteam ontwikkelt daarnaast nieuwe patronen en werkwijzen om de kwaliteit en continuïteit in de huisartsenpraktijk te borgen.

Aanpak

De aanpak is pragmatisch: het gaat om nieuwe gewoontes en afspraken die iedereen direct toe kan passen. Daardoor leidt een verandertraject met Degro ACT snel tot een positief resultaat. De huisartsenpraktijk bepaalt de snelheid, zodat stap voor stap wordt gebouwd aan een betere structuur, meer kwaliteit en meer continuïteit.

Stap voor stap

Het traject kent een aantal vaste onderdelen, die allemaal een belangrijke rol spelen in het traject naar een efficiëntere en effectievere huisartsenpraktijk:

  1. Een kernteam van de praktijk brengt de processen, taken en verschillende rollen in de organisatie in kaart.
  2. Gezamenlijk zet het team knelpunten (op het gebied van bezetting, patiëntenzorg en samenwerking) op een rij.
  3. De rollen en bijbehorende taken worden expliciet gemaakt. Ook krijgen medewerkers in deze fase concrete rollen en taken toegewezen.
  4. De organisatie legt standaardwerkwijzen en andere werkafspraken vast, zodat werkzaamheden, wanneer dat nodig is, snel overgedragen worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en continuïteit.
  5. Het team monitort de voortgang met elkaar met een wekelijks planningsoverleg en korte reflectie.

Lean Werken

Degro ACT werkt met veel elementen uit de Lean filosofie: een efficiënte aanpak met groots resultaat voor medewerkers en patiënten. Is een huisartsenpraktijk nog niet bekend met deze Lean, dan kan het team het traject starten met een workshop Lean in de Huisartsenpraktijk. In deze workshop komt de basis van Lean aan bod. Dit zorgt voor meer begrip in het traject dat volgt.

Ook maakt de workshop de voordelen van agile werken duidelijk: het team in de praktijk leert hoe het nu, maar ook bij toekomstige veranderingen, snel kan reageren op de nieuwe situatie. Zo zorgen we voor een breed draagvlak onder medewerkers, voldoende energie om het traject met elkaar aan te gaan en een organisatie die klaar is voor de toekomst.

Casus: Continuïteit in de organisatie van de huisartsenpraktijk