Werken aan een effectieve organisatie met tevreden patiënten en medewerkers.

Degro Act werkt met jou samen aan een effectieve organisatie met tevreden patiënten en medewerkers. Wij zijn pas tevreden als er een organisatie staat:

  • Waarin voor de patiënt alles vloeiend verloopt en hij kwalitatief hoogwaardige zorg krijgt. Kortom, de patiënt zou zich niets beters kunnen wensen.
  • Waarin de medewerkers met plezier werken, zich betrokken voelen en een zekere mate van autonomie ervaren over hun eigen werkzaamheden.
Degro ACT gelooft in

Medewerkers die met plezier en vanuit een intrinsieke motivatie werken, zijn loyaler, creatiever en effectiever. Plezier in werken en effectiviteit liggen dan ook direct in elkaars verlengde. Plezier en motivatie zijn de drivers, effectiviteit het resultaat.

Degro act begeleidt medewerkers bij het bepalen, hoe dit voor henzelf het beste werkt. Daarnaast nodigt de werkomgeving hen bewust en onbewust uit tot effectief gedrag. Die omgeving vormgeven is wat Degro ACT, samen met haar klant, doet.

Aanpak

De aanpak van Degro ACT is pragmatisch en gericht op het realiseren van een blijvende verandering in de organisatie. We werken aan het realiseren van een heldere visie.

Bij het verbeteren, nemen we actuele problemen die men ervaart, als uitgangspunt. Van hieruit werken we naar een oplossing en leren we de organisatie zelf te ontwikkelen en te verbeteren.

De stappen die achtereenvolgens in het traject moeten worden gezet, stemmen we in onderling overleg af. Zo ontstaat er een maatwerk traject dat rekening houdt met de snelheid van het veranderproces en de middelen van de organisatie.

Onderliggende Concepten en Methoden

Degro Act maakt gebruik van inzichten uit de systeem theorie en Lean filosofie om met de medewerkers processen effectiever in te richten, Agile om kort cyclisch te plannen en de juiste dingen te doen op het juiste moment en NLP & theory U als basis voor het verbeteren van de communicatie en samenwerking.