Wist je dat ganzen elkaar tijdens het vliegen al pratend motiveren en ze gezamenlijk 71% meer vliegbereik hebben, dan een individueel vliegende gans.

MET SAMENWERKEN, MEER RESULTAAT!

In een continu lerende en verbeterende organisatie werken medewerkers samen. Ze willen leren van elkaar en zijn altijd op zoek naar hoe het een beetje beter kan. Zo streven ze met elkaar naar een optimaal resultaat. Om er te komen, vraagt het verandering van medewerkers in alle lagen van de organisatie. De oude cultuur voldoet vaak niet meer en men moet op zoek naar nieuwe manieren van samenwerken. Degro ACT ondersteunt in dit proces door mens en inhoud met elkaar te verbinden.

Als we samen een traject in gaan, dan bepalen we eerst waar jouw organisatie staat en waar de grootste uitdagingen liggen. Vervolgens bepalen we samen de richting en geven we hier stap voor stap invulling aan. Het is dus altijd maatwerk. Als klant zit je zelf aan het stuur, Degro ACT is de routeplanner en sparringspartner.

Aanpak MKB bedrijven

MKB bedrijven vragen vaker hulp bij het effectiever maken van hun organisatie. Soms zit de verbetering in de processen, maar meestal is het een combinatie van het verbeteren van werkprocessen en het opnieuw leren te leren van elkaar.

Aanpak in de zorg


Degro ACT werkt met huisartsenpraktijken en GGZ instellingen aan het verbeteren van de dienstverlening en het realiseren van een lerende en continu verbeterende organisatie.